Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F LindbergSom föräldravandrare går du ut tillsammans med oss en fredagskväll per termin. Under vandringen hjälper du till att skapa trygghet i stadsdelen, samtidigt som du får chans att utbyta erfarenheter med andra föräldrar.

Som tonårsförälder ställer man sig många frågor. Det är inte alltid lätt att ha full inblick i sina barns tillvaro, istället skapar man sig kanske en egen bild, baserad på antingen farhågor eller önsketänkande.


Satsa en kväll per termin på våra ungdomar

I nätverkandet föräldrar emellan finns möjlighet att ge och få svar av varandra, och det blir betydligt lättare att få en balanserad bild av verkligheten.

Föräldravandringarna har också en förebyggande effekt. Ungdomarna vet att föräldranätverket finns, och än mer förebyggande är att veta att ens egna föräldrar vandrar.

Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg

Du behövs!

Med vuxennärvaro kan vi stötta våra ungdomar och förebygga utsatta situationer.


Ingen förälder kan finnas överallt, men tillsammans kan vi göra verklig skillnad.

Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg

Föräldravandring på

ÖSTERMALM