Sidhuvudbild

Nyheter

Välkommen till föräldrakväll
Som tonårsförälder ställer man sig många frågor. Alkohol och droger är ett ämne där man lätt skapar sig en egen bild, baserad på antingen farhågor eller önsketänkande. Men hur står det egentligen till i vår stadsdel? Hur ”lätt” är det för ungdomar att få tillgång till droger? Och hur många av ungdomarna som har möjlighet tar steget till att prova?

Den 24 april gästas vi av Josef Elveskog, projektledare i FUSSION, ett projekt som går ut på att förebygga alkohol- och drogkonsumtion hos ungdomar på Östermalm. En viktig framgångsstrategi är att stötta föräldrar och hjälpa dem hitta ett gemensamt förhållningssätt till sina ungdomar.

- Föräldrarnas engagemang är jätteviktigt, och vi vill ge dem verktyg för att lättare kunna tackla det här problemet, säger Josef Elveskog.

Välkommen till en temakväll om våra ungdomars relation till alkohol och droger, och om hur vi som föräldrar kan agera.

Tid: 24 april 18.00.
Plats: Humlanhuset, Humlegården/Engelbrektsgatan

Hej!

Välkommen till Föräldravandring på Östermalm!

Goda råd till tonårsföräldrar
Preventionssamordnarna i staden har tagit fram information till vårdnadshavare i samband med riskhelger och inför lov. Deras uppfattning är att informationen får större genomslag om alla vårdnadshavare i staden får ta del av samma information och tips vid samma tidpunkter på året. Informationen sprids via skolorna till alla vårdnadshavare i årskurs 6-9.
Du kan ta del av informationen här.

Utifrån fokusgruppsundersökningar och djupintervjuer vet vi att vårdnadshavare ser skolan som den bästa och mest trovärdiga avsändaren av denna typ av information. Vi hoppas därför att du och din skola vill vara med och bidra till att stötta och stärka vårdnadshavare i staden genom att sprida den bifogade informationen till alla vårdnadshavare i årskurs 6-9, exempelvis via skolans veckobrev eller liknande.

Humlanhuset i Humlegården
Mötesplatsen för alla ungdomar 12-19 år, har haft många besökare hela terminen! Killarna har tidigare varit i majoritet, men numera är det också många tjejer som hänger där! Tala om för era ungdomar att de är varmt välkomna, ingen entré.

Varma hälsningar
David, Barbro, Henrik & Henrik

Startsidan.jpg

Produkt från Lawebb