Sidhuvudbild

Samarbeten

Falt.jpg Vi har ett nära och mycket väl fungerande samarbete med Östermalms Stadsdelsförvaltning och speciellt med Fält och Prevention, Polisen och flera skolor på Östermalm.

Samtliga samarbetspartners är tydliga med att vår insats är viktig och till stor hjälp för dem samt att det betyder mycket för ungdomarna!

Här finns naturligtvis mycket mer att göra! Vi har för avsikt att utveckla samarbete med andra organisationer med inriktning på ungdomsfrågor.

Senast uppdaterad 160322