Sidhuvudbild

Hur, var, varför?

Foraldravandrare.jpg

Många ungdomar i högstadieåldern rör sig på stan på fredags- och lördagskvällarna. Skolveckan är slut och de vill träffa kompisar.

Vi vet att det finns alkohol och droger bland ungdomarna och att det är väldigt lätt att få tag på. Fylla och grupptryck är två viktiga anledningar till att bråk uppstår. Risken för misshandel, ofredande och våldtäkt ökar.

Ett sätt att minska riskerna för våra ungdomar är närvarande föräldrar och andra vuxna. Vår närvaro har en lugnande inverkan och uppskattas av ungdomarna!

Vuxennärvaro är en bra ursäkt för att komma ur jobbiga situationer utan prestigeförluster. Framförallt när de vuxna som finns där är engagerade föräldrar och stödjande vuxna som inte dömer eller moraliserar men är tydliga med vad som är acceptabelt!

Dessa är skälen till att vi är många föräldrar/vuxna som vandrar varje fredag under skolterminerna samt de dagar där extra behov finns t ex skolavslutningar.

Senast uppdaterad 160322