Sidhuvudbild

Välkommen till Föräldravandring på Östermalm!

Vår förening är en plattform för gemensamt ansvarstagande för våra ungdomar. Ingen förälder kan finnas överallt, men tillsammans kan vi göra verklig skillnad.

Som föräldravandrare går du ut tillsammans med oss 1 fredagskväll per termin. Under vandringen hjälper du till att skapa trygghet i stadsdelen, samtidigt som du får chans att utbyta erfarenheter med andra föräldrar.

Som tonårsförälder ställer man sig många frågor. Det är inte alltid lätt att ha full inblick i sina barns tillvaro, istället skapar man sig kanske en egen bild, baserad på antingen farhågor eller önsketänkande. I nätverkandet föräldrar emellan finns möjlighet att ge och få svar av varandra, och det blir betydligt lättare att få en balanserad bild av verkligheten.

Vi ordnar även föräldrakvällar, där utrymme finns för information och diskussion.

Föräldravandringarna har också en förebyggande effekt. Ungdomarna vet att föräldranätverket finns, och än mer förebyggande är att veta att ens egna föräldrar vandrar.

Vårt nätverk innefattar samarbete med stadsdelsförvaltningen, Fältassistenterna, Polisen, skolorna och församlingarna på Östermalm.

Välkommen att delta och ta gemensamt ansvar för våra barn och ungdomar!

humlan.jpg

Nyheter

DU BEHÖVS!

För att vi ska ha möjlighet att finnas på plats, stötta våra ungdomar och förebygga utsatta situationer behöver vi alla er vana och nya föräldravandrare.

Boka in din vandringskväll i vårt nya bokningssystem:

https://simplesignup.se/event/147607

Varmt välkomna!

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in